Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/295.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Polityka personalna | Kapitał Ludzki

Polityka personalna w przedsiębiorstwie

Polityka personalna obejmuje metody, jakie firma zamierza stosować w zarządzaniu kadrami. Jej podwaliny tworzone są przez personel strategiczn, natomiast jej założenia realizuje grupa operacyjna z kolei poziom taktyczny odpowiada za jej wdrożenie w życie. Ściślej ujmując polityka personalna zajmuje się wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

W skład działań, jakie podejmuje się w jej ramach wchodzi między innymi dbałość o rozwój pracowników, ich awansowanie, rozwiązywanie problemu nadwyżki zatrudnienia, zajmuje się także zaangażowaniem pracowników w dążeniu do sukcesu firmy, czyli motywowanie. Ponadto w ramach polityki personalnej przeprowadzane są konsultacje z pracownikami na temat wdrażania nowych technologii i zapewnienie przestrzegania zasad BHP.

Konstruowanie polityki kadrowej ma na celu ustalenie, jakiego rodzaju personel chce posiadać dana firma. W jej realizowaniu ważnymi są dbałość o stworzenie zgranego zespołu, który będzie cechował się odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami przy jednoczesnym odpowiednim doborze ilościowym, co do obsadzanych stanowisk.

Dobrze motywowany pracownik, doceniany, który czuje, że firma chce w niego inwestować staje się najlepszą wizytówką przedsiębiorstwa, jest kreatywny, empatyczny, zaangażowany i pobudzony do pokonywania wszelkich przeszkód i oporów w dążeniu do celu wspólnego. Polityka personalna to także zarządzanie kompetencjami, stosowane systemy oceny, poprzez które pracownicy otrzymują wiadomości na swój temat i dzięki temu wiedzą, co powinni doskonalić, na przykład poprzez szkolenia, kursy czy też studia podyplomowe.

Polityka kadrowa konstruuje programy rozwoju indywidualnego dla każdego pracownika a zwłaszcza kadry menedżerskiej oraz personelu najzdolniejszego. Zarządzenie potencjałem społecznym zajmuje równie istotne miejsce w polityce przedsiębiorstwa jak i marketing, realizacja produkcyjna oraz finansowa.