Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/295.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Ocena skuteczności pracownika | Kapitał Ludzki

Badania ewaluacyjne i testy kompetencji pracownika

Firma zatrudniając pracowników na określonych stanowiskach zapoznaje się z ich wykształceniem, umiejętnościami oraz zapytuje ich o dotychczas zdobyte doświadczenie. Wszystko to jest ważne dla poznania danej osoby, która będzie dbać o dobre interesy przedsiębiorstwa i wykonywać na jego rzecz powierzone zadania.

Aby mogły one być spełniane należycie każdy starający się o posadę kandydat powinien posiadać określone kwalifikacje zawodowe oraz wynikające z nich umiejętności i wiadomości. Jednakże nie tylko przyjmując nowego pracownika firma chce zdobyć konkretne informacje. O już zatrudnionych osobach także warto i trzeba zbierać określone informacje, pozwalające planować drogę rozwoju przedsiębiorstwa.

Służy do tego test kompetencji przydający się również podczas rekrutacji. Pozwala on na zbadanie w krótkim czasie dużej grupy osób. Zawiera on zbiór zadań, do których dołącza się opis danej sytuacji i trzy możliwe jej rozwiązania do wyboru. Posługując się takim narzędziem dział kadr w firmie może w krótkim czasie określić swoje zapotrzebowanie na konkretny personel pracowniczy.

Ponadto wykonuje się też badania ewaluacyjne podejmujące konkretny temat. Mają one na celu systematyczną ocenę działania firmy oraz jej zapotrzebowanie w kwestii podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych. Taka ewaluacja składa się z kilku etapów. Pierwszym jest określenie tematu badania, następnie stawia się konkretne pytania, formułuje kryteria oceny, ustala się, jakie zagadnienia trzeba poddać analizie.

Ponadto ważnym staje się dotarcie do źródeł potrzebnych informacji na temat skuteczności zatrudnionych osób i osiąganych przez nie wyników. W tym celu wybiera się metodę: badanie ankietowe, wywiad lub obserwacje opracowuje się formularz ankietowy oraz wytyczne do wywiadu oraz przygotowuje harmonogram ewaluacji. Na końcu następuje analiza pozwalająca ocenić jak sprawuje się kadra pracownicza i ewentualnie, jakie zmiany należy poczynić jeśli wyniki są niezadowalające.