Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/295.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Kwalifikacje zawodowe | Kapitał Ludzki

Standardy, rodzaje, przykłady kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacje zawodowe to nic innego jak wiedza i umiejętności, jakie potrzebne są do tego, aby móc skutecznie wykonywać zadania pracownicze. W każdej ze specjalności mamy do czynienia z innym rodzajem kwalifikacji, jakie wynikają z dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń, kursów, ukończone studia, szkoły itd.

Owe dyplomy, świadectwa i zaświadczenia są niejako potwierdzeniem, że dana osoba jest przygotowana do wykonywania określonej pracy na danym stanowisku, czyli posiada właściwe kompetencje. Na gruncie polskim istnieje Polska Klasyfikacja Zawodów i Specjalności określająca kwalifikacje ze względu na poziom i specjalizację. Poziom wytycza zakres posiadanych umiejętności natomiast w specjalizacja wyznacza rodzaj potrzebnej wiedzy oraz umiejętności, z zakresu posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami istotnymi w kwestii produkowania danych wyrobów oraz świadczenia określonych usług.

Z reguły kwalifikacje zdobywa się ukończenie danej szkoły czy kierunku studiów w ramach systemu szkolnego, ale można je także nabyć poprzez odbycie kursów oraz praktykę zawodową. Różnią się między sobą, dlatego też mamy kilka rodzajów kwalifikacji:

  • ponadzawodowe– chodzi o umiejętności, informacje i cechy psychofizyczne pozwalające wykonywać dane zadania zawodowe, należą do nich także kwalifikacje kluczowe wspólne dla wszystkich zawodów,
  • ogólnozawodowe- umiejętności i wiadomości oraz cechy warunkujące skuteczność oraz jakość wykonywania powierzonych zadań w danym zawodzie,
  • podstawowe dla zawodu– są to kwalifikacje przyporządkowane do danego zawodu, w zakres, których wchodzą umiejętności warunkujące skuteczne wykonywanie zadań,
  • specjalistyczne– są to umiejętności, wiedza i cechy psychofizyczne rzadziej występujące, które pozwalają wykonywać wyspecjalizowane lub też nietypowe zadania.

 

Kwalifikacje określa się według standardów, na które składają się trzy podstawowe składniki: umiejętności, wiadomości i cechy psychofizyczne.