Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/295.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Inwestycja w kapitał ludzki

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Obecnie bardzo dużo inwestuje się w kapitał ludzki. Stanowi on wiedzę umiejętności i doświadczenie pracowników zajmujących w firmie określone stanowiska. Ciągłe doskonalenie zawodowe, rozwijanie w określonym kierunku stanowi działanie celowe przedsiębiorstwa, dla którego wysoce wykwalifikowany pracownik jest skarbem.

Dobrze wykształcona kadra pracownicza może stać się sposobem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Inwestowanie w pracownika poprzez biznesowe szkolenia i kursy językowe, studia podyplomowe, także w ramach bezpłatnych kursów EFS, stało się koniecznością, jeśli chce się mieć personel na wysokim poziomie.

Obecnie większość firm współpracuje z zagranicznymi inwestorami czy to w branży budowlanej czy też handlowej. Dobra znajomość kilku języków obcych jest na wagę złota, tak, więc nie wystarczy już znać tylko angielski, aby móc skutecznie działać na danym obszarze. Dzisiaj ceni się dobrze przygotowanego partnera biznesowego, a współpraca z przedsiębiorstwem dbającym o należytą politykę personalną, gwarantuje sukces i osiąganie zamierzonych celów w krótkim czasie.

Współcześnie powstaje coraz więcej publikacji naukowych na temat zarządzania kapitałem ludzkim oraz dotyczących standardów kwalifikacji zawodowych. Każda firma poszukuje na rynku pracy odpowiednich kandydatów, aby móc obsadzić swoje stanowiska właściwą kadrą, z której to grupy każdy pracownik będzie wiedział konkretnie, jakie zadania do niego należą i realizował je zgodnie z celami, jakie indywidualnie się mu wytycza.

Ponieważ zmieniają się realia funkcjonowania rynku na wielu płaszczyznach, konieczne jest opracowywanie nowoczesnych metod szkolenia. Pozwalają one szybko i skutecznie zapoznawać z nową wiedzą, często bez potrzeby angażowania dużych środków pieniężnych. Należy tu wymienić między innymi e-learning, coaching oraz szkolenia dofinansowywane z UE. Decyzję o dokształcaniu kadry pracowniczej podejmuje się często po przeprowadzeniu badań i testów kompetencji pracownika.