Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/295.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Szkolenia z EFS | Kapitał Ludzki

Bezpłatne kursy EFS dla firm

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z narzędzi finansowych Unii Europejskiej a jego zadanie stanowi wspieranie zatrudnienia w państwach członkowskich. Inwestowanie w kapitał ludzki stało się dzięki temu priorytetem, jeśli chce się mówić o dobrze prosperującym i osiągającym sukcesy przedsiębiorstwem. Poza tym kursy w ramach EFS ułatwiają zdobycie pracy przez osoby bezrobotne. Sposób finansowania tego funduszu strukturalnego jest różny i pozostaje uzależniony od regionu.

EFS działa już ponad 50 lat i przyczynia się do aktywizowania rynku pracy we wszystkich unijnych krajach. Pracownicy korzystający z tych dogodnych możliwości zdobywania wiedzy mogą bezpłatnie poszerzać swoje kompetencje i nabywać nowe umiejętności.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ w wielu przypadkach jest to ogromna szansa przedsiębiorstwa na przełamanie złej passy, która często wynika z nieumiejętnego kierowania kadrami a dodatkowym czynnikiem mało sprzyjającym jest kryzys, obarczający swymi skutkami całą Europę.

Dlatego też w tych ciężkich ekonomicznie czasach przywiązuje się dużą wagę do bezpłatnych kursów EFS. Pomagają przebranżowić się, zmieniać spojrzenie na rynek, dają więcej możliwości osobom po zakończeniu kursów zwłaszcza w zakresie spojrzenia na działalność firmy innym okiem, z innej pod względem ekonomicznym perspektywy, ponieważ organizuje się także szkolenia o tematyce jak zarządzać firmą w czasie kryzysu.

Zadaniem EFS jest promowanie spójności gospodarczej i społecznej. Firmy dzięki jego pomocy są lepiej przygotowane do stawiania czoła nowym globalnym wyzwaniom, umiejętnie szukają wyjścia z sytuacji problemowych oraz mogą podejmować skuteczną współpracę z przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą pracując tym samym na zysk całej unijnej gospodarki.